Màng cán, ép

"Lời hứa từ Zumi Media, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là trọn đời, trường cửu."

Màng cán, ép

Các loại màng cán, Giấy ép plastic A4, Màng lụa ép ảnh, Giấy ép ảnh, Màng cán nguội, Màng cán nhiệt BOPP bóng mịn, Giấy ép plastic a3 125mic, Giấy Ép Plastic CMND, Màng BOPP

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Bạn chưa chọn được nơi in phóng ảnh?

Hãy tham khảo ngay Lab in phóng ảnh công nghệ mới

Tìm hiểu thêm