Zumi Media Lab, Store Vật tư ngành ảnh tại Hà Nội, khung ảnh, in phóng ảnh, ảnh gỗ mica, ảnh gỗ lụa, phôi thiệp cưới, phôi ảnh gỗ MDF, mực in, giấy in ảnh, giấy ép ảnh

zumimediastorebg

Xem Hồ sơ năng lực của Công ty

Cung cấp vật tư ngành ảnh : laminate ; keo đổ bóng ; giấy đổ bóng ; support (bảng phim) ; băng keo 2 mặt ; băng keo giấy ; keo sữa.

Vật Tư Ngành Ảnh. Giấy In Ảnh RC Fujifilm

Bạn chưa chọn được nơi in phóng ảnh?

Hãy tham khảo ngay Lab in phóng ảnh công nghệ mới

Tìm hiểu thêm